Mobilumai

 Projekto metu numatyti 4 mobilumo vizitai. Jie visi yra skirtingų krypčių, nors ta pačia tematika. Iš tiesų siekiame patobulinti platų valdymo kompetencijų spektrą.

Italijoje vyksiantis seminaras "Coaching, leadership and motivation" akcentuoja konsultavimą, lyderystę ir motyvavimą kaip kokybę, kuri yra būtina vadovams, kad jie galėtų kurti ir burti žmones bei teisingai vykdyti savo funkcijas švietimo įstaigoje. Ši programa buvo pasirinkta, siekiant suteikti mūsų progimnazijos vadovams naujų įgūdžių per pagrindines vadovavimo koncepcijas, motyvaciją, skatinančią pasitelkti veiksmus ir procesus tapti veiksmingais lyderiais. Programa buvo pasirinkta,  nes ji puikiai tinka tiek mokyklos direktoriui ir pavaduotojui, tiek skyrių vedėjoms, komandų vadovams.

Ispanijoje vyksiantis seminaras „Team-Leading in Education“ yra praktinis seminaras, skirtas visoms kompetencijoms, susijusioms su valdymu, vadovavimu ir komandos kūrimu. Kursas taip pat iš dalies susijęs su motyvacija, grįžtamuoju ryšiu ir instruktavimu, kurie yra neatsiejama komandos vadovo dalis. Praktinių seminarų su grupinio instruktavimo elementais metu vadovai gaus galimybę įvertinti savo įgūdžius ir mokysis sėkmingai spręsti įvairias su valdymu susijusias problemas. Šis kursas buvo pasirinktas daugiausia dėl to, kad jis skirtas praktiniam mokymui - kursai apima 80 proc. praktikos ir 20 proc. teorijos. Kursų metu planuojamos atvejo analizės, diskusijos ir įvairios praktinės veiklos, papildytos pagal kurso temą sukurtais žaidimais.

Kitame Ispanijoje vyksiančiame seminare "School Leadership and Educational Innovation" susipažinsime su pagrindiniais klausimais, susijusiais su naujovėmis švietimo ir mokyklų lyderystėje, atsižvelgiant į mišrų, "apverstą" ir bendradarbiaujantį mokymąsi. Šie kursai buvo pasirinkti, nes juose mokysimės įvairių novatoriškų metodų ir mokyklos vadovavimo, naujovių skatinimo priemonių, semsimės įkvėpimo mokyklų lyderystei skatinti. Taip pat mokysimės parengti konkrečius mokyklų lyderystės ir švietimo inovacijų projektus.

Portugalijoje vyksiantys mokyklų vadovams ir jo komandos nariams kursai "Improving School Management: from Single Person to a Common Strategy " buvo pasirinkti, nes juose mokysimės analizuoti priemones, skirtas sukurti aiškią viziją apie visų organizacijos elementų vaidmenį nuo vieno asmens iki visos mokyklos strategijos. Praktiniai pratimai suteiks mūsų progimnazijos vadovų komandai galimybę mokytis metodų, kuriant „visą mokyklą“, dalintis gerąja žmogiškųjų išteklių valdymo praktika, išmokti efektyvaus strateginio planavimo, gilinti žinias, kaip užmegzti veiksmingą bendradarbiavimą su tėvais ir pan. bei sukurti arba tobulinti savo kokybės sistemą. Šie kursai turi apimti visų kitų kursų metu įgytą patirtį, jie turi būti ta grandis, apimanti visus valdymo struktūrinius elementus ir padedanti "sudėlioti" visą kokybiško valdymo modelį.

Visi mokymai mums bus neįkainojama patirtis, skatinanti bendradarbiavimą, partnerystę ir keitimąsi patirtimi bei idėjomis tarp Europos mokyklų, mokytojų ir vadovų.