Erasmus+ tarptautinis KA101 projektas „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos“

 „Romuvos“ progimnazijoje pradedamas vykdyti naujas Erasmus+ tarptautinis KA101 projektas „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos“ (Nr. 2019-1-LT01-KA101-060367).

Kaip ir kiekvienoje organizacijoje, kokybiška vadovų lyderystė mokyklos kontekste yra tas variklis, kuris veda visą mokyklos komandą tobulėjimo link. Lyderystė skatina siekti aukštesnių kokybės rezultatų, žiūrint per įvairius organizacijos valdymo pjūvius. Produktyvus lyderis yra tas, kuris turi kompetencijų organizuoti, vadovauti ir įkvėpti, komandą, stimuliuodamas tam tikrus veiksmus ir procesus tam, kad pasiektų sėkmės ir efektyvumo. Svarbu būtų perkonstruoti mąstymą, dirbant su naujos (Y) kartos mokytojais, suvokti emocinio intelekto svarbą, persvarstyti gero vadovavimo vertybines nuostatas.

Valdymo ir lyderystės pokytis gali priversti visą mokyklos bendruomenę keistis. Šio projekto tikslas yra tobulinti vadybines kompetencijas, pritaikant kitų šalių inovatyvias valdymo strategijas bei įgalinti organizacijos kaitą, pradedant nuo vieno žmogaus ir einant link visos organizacijos požiūrio pokyčio. Šis vadybinis pokytis gali tapti iššūkiu mokykloje, kadangi svarbu yra numatyti ir sukurti inovatyvius ir tvarius sprendimus bei plėsti įvairių grandžių vadovų vadybinių kompetencijų spektrą. Mūsų organizacijos ilgalaikis tikslas šio projekto kontekste yra giluminiu būdu peržvelgti organizacijos lyderystės ir vadybos rodiklį, išsiaiškinti galimą pokyčio dinamiką ir, paversti iššūkius ir kritines situacijas į galimybės.

 

Svarbiausios temos, nagrinėjamos projekte:


  • Kokybės užtikrinimas
  • Kokybės užtikrinimo institucijos ir / arba metodai (įskaitant mokyklų tobulinimą)
  • Naujos inovatyvios mokymo programos / pedagoginiai metodai / kvalifikacijos tobulinimo kursų kūrimas.